Cam Elyaf

Cam elyafı nedir? Cam elyafının özellikleri, yapısı, kullanım alanları
Cam Elyafı Cam ipliğidir. Silisli kum, kireçtaşı, asitborik, alüminyum ve magnezyum karışımından elde edilir. Cam elyafı yapımı çok eski çağlardan beri bilinir.

Cam elyafı üretim yönteminde, büyük bir ısıtma tankında üretilen cam, değerli madenden yapılmış bir elekten geçirilerek, yukarıdan aşağı V biçiminde püskürtülen iki basınçlı hava ya da buhar jeti arasında yaklaşık 1 mm kalınlığında iplikler haline dönüştürülür.

Özellikleri: Cam elyafı oldukça sağlam, yanmaz, emici olmayan, çekme ve gerilmeye dayanıklı bir ipliktir. Küçük çaplı olmaları nedeniyle hacmine göre çok geniş bir yüzey oluşturan cam elyafı, özellikle dış yalıtkan olarak kullanıldığında, kötü hava koşullarından etkilenmemesi için alkalisi çok az ya da hiç olmayan özel bir camdan elde edilir.

Cam pamuğu ve ipliği,  özellikleri nedeniyle, elektrik devre ve kablolarında ve yapılarda yalıtıcı olarak çok kullanılır. Yapılarda, sıcak su ve buhar kazanları kapaklarında, fırın kapaklarında ve yüksek ısı izolasyonunda kullanlır.

Cam elyafı alanında en son ve en önemli gelişmelerden biri, elektrik ve telefon kablolarında, bakır ve alüminyum yerine cam elyafı “iletkenler” kullanılmasıdır.

Kaynak: İnternet